top of page
聯絡我們
三生中西酒業公司 I Sam Seng Wine Co.

地址 : 香港荃灣川龍村180號

          180 Chuen Lung Village, Tsuen Wan, Hong Kong

電話 : (852)2490 7044, (852) 2490 6766

傳真 : (852)24110900

電郵 : info@samseng.com.hk (客戶服務部)

辦公時間

星期一至星期五:

9:00a.m. - 5:30p.m.

(星期六、日及公眾假期休息)

電郵查詢

感謝意見

bottom of page